Covid-19 och graviditet

Gravida rekommenderas vaccination mot covid-19

Vaccinering av gravida

Vaccinationen mot covid-19 rekommenderas starkt för gravida eftersom vaccinerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och risken för för tidig förlossning minskar.

Gravida erbjuds att vaccinera sig efter graviditetsvecka 12. Tid bokas via appen Alltid öppet, genom att ringa telefonbokningen eller gå på drop-in. Du kan läsa mer om hur du bokar tid på 1177.se.

Om du tog din första vaccindos innan du blev gravid behöver du inte vänta med din andra dos till efter graviditetsvecka 12, utan kan ta den enligt det ordinarie tidsintervallet. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Covid-19 och graviditet

Studier visar att gravida har en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt. Som gravid ska du därför vara extra uppmärksam och söka vård om du får symtom som kan tyda på covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla gravida kvinnor vaccinera sig och att vara extra försiktiga och noggrant följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd, under hela graviditeten och särskilt i slutet av graviditeten från och med graviditetsvecka 36 och inför förlossningen.

Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns risker i arbetsmiljön. Det är arbetsgivarens ansvar att göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagen. Enligt Arbetsmiljöverket ska gravida till exempel inte vårda patienter med misstänkt eller verifierad covidsmitta. Du kan läsa mer om graviditetspenning på Försäkringskassans webbplats.

Gravid med riskfaktor

Risken för allvarlig sjukdom kan öka i kombination med andra riskfaktorer som till exempel fetma, högt blodtryck och diabetes. Därför bör gravida som har någon av dessa riskfaktorer vaccinera sig och vara försiktiga samt rådgöra med sin barnmorska eller läkare och söka vård vid symtom som kan tyda på covid-19.

Information om vaccin mot covid-19 till gravida.

Gravida och vaccin mot covid-19

Senast ändrad 2022-04-12

Informationsansvarig: Källa: Folkhälsomyndigheten. Om covid-19 för gravida Kunskapscentrum för infektioner under graviditet - INFPREG