Familjecentral

På familjecentralen möter du både barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst. Tillsammans erbjuder vi dig som förälder och ditt barn stöd.

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar där ni kan umgås, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

På familjecentralen möter du både barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst. Tillsammans erbjuder vi dig som förälder och ditt barn stöd.

Vi samarbetar för att tillsammans främja en god hälsa hos både ditt barn och dig som förälder. Vår verksamhet formas utifrån er familjs behov och önskemål. Genom att arbeta tillsammans kan vi lättare samverka och erbjuda ett samlat, förebyggande föräldrastöd samtidigt som det också blir lättare för dig att komma i kontakt med oss.

På familjecentralen möter du flera olika yrkeskategorier. Det kan vara barnmorskor, barnsjuksköterskor, förskollärare, barnskötare och socialsekreterare, med du kan också möta tandhygienister, läkare, psykologer, bibliotekarier och familjerådgivare.

Familjecentralen kan vara i samma hus, men det kan också ibland vara lite avstånd mellan våra verksamheter.

En film som presenterar familjecentralens verksamhet

På familjecentralen